ב. נושאים ומוטיבים נוספים התורמים לעיצוב הסיטואציה המשברית

ישנם בסיפורינו כמה נושאים ומוטיבים המשרתים את המספרים בעיצוב הסיטואציה המשברית , והם אף תורמים להעמקת העימות בסיפורים . . 1 נידוי ברקע הסיפורים על ר' אליעזר עומדת עובדת נידויו , לפחות באסוציאציה של הקורא . בכמה מהסיפורים נרמז הנידוי במפורש : העובדה שהתלמידים לא באו ללמוד תורה מרבם , ישיבתם בריחוק ד' אמות ממנו , והקריאה לאחר מותו : " הותר הנדר . " הנידוי מהווה גורם נוסף ביצירת הסיטואציה המשברית והוא חלק ממרכיבי העימות בסיפורים . הנידוי מתקשר קשר חזק גם לעימות האישי וגם לעימות ההלכתי . הבעיות הפילוסופיות והתאולוגיות שהסיפורים מעלים מתמצות ומתעצמות על ידי הסיטואציה המשברית . הדברים עוברים דרך כור ההיתוך האנושי . הרעיונות התאולוגיים עומדים למבחן אנושי בתנאים הקשים ביותר : בחולשת המחלה , ברגעי הפרידה מהחיים – על סף המוות המאיים , בנידוי , בתוך המחלוקת ההלכתית והעימות האישי החריף . רק כך נצרפים הרעיונות ומזדקקים ומגיעים למיצוים המלא . . 2 העיסוק בענייני טומאה וטהרה כיוון שלא יוחד פרק לבעיית ההלכה בסיפורים אלה ( נושא הדורש מחקר בפני עצמו , ( כאן המקום להזכיר בקצרה את הפונקציה הספרותית של המחל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן