סיפור 4: בבלי מועד קטן כא, ב

והתניא מעשה ומתו בניו של ר' עקיבא ובאו כל ישראל והספידום הספד גדול בשעת פטירתן עמד ר' עקיבא על ספסל גדול ואמר : אחינו בית ישראל שמעו אפילו שני בנים חתנים קבר מנוחם הוא בשביל כבוד שעשיתם ואם בשביל עקיבא באתם הרי כמה עקיבא בשוק אלא כך אמרתם : תורת אלהיו בלבו לא תמעד אשוריו ) תהלים לז , לא ( וכל שכן ששכרכם כפול לכו לבתיכם לשלום כתבי היד ועדי הנוסח וסימניהם כתב יד אוקספורד ( Opp . Add . 23 . 2 ) 366 זרעים , מועד = א , כתב יד מינכן = 95 מ , כתב יד קולומביה = X 893-T 141 קול , כתב יד רומי וטיקן = Ebr . 109 רא , כתב יד רומי וטיקן = 134 רב , כתב יד לונדון בר = ( Harley 5508 ) 400 מ" ל , קטעי גניזה = ג , עין יעקב ( אגדות ) דפוס ראשון שלוניקי רע = ה" עי , פרמה ( אגדות ) = 3010 פא , לונדון ( אגדות ) בר = or . 2419 406 מ" לא , מונטיפיורי 88 הגדות הש"ס ספר המאמרים , 5 ה = דפוס וניציאה רפ = א" דו , דפוס פיזארו רע"א ביהמ = 72090 ל" דפ . שינויי הנוסחאות ( 1 ) כך הוא בכל כתבי היד וברוב עדי הנוסח . רק ב ד"ו וב ד"פ : " נכנסו . " הדבר מעניין , כיוון שהמילה הזאת היא דפוס חוזר בסיפורינו , ואף שרוב הנוסחאות ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן