א. בחינת התבנית הסיפורית

סיפורי יבנה שנבחנו במחקר זה מתאפיינים בתבנית סיפורית אחידה למדי . מרכיבים שונים של התבנית חוזרים בסיפורים השונים , בחלקם יותר ובחלקם פחות . אפרט בזה את המרכיבים השונים של התבנית הסיפורית ואעמוד על הפונקציות שהם ממלאים בעיצוב הרעיונות המועלים בקבוצות סיפורים אלה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן