סיפור 1: בבלי סנהדרין קא, א

אמר רבה בר בר חנה כשחלה ר' אליעזר נכנסו תלמידיו לבקר אמר להן : חימה עזה יש בעולם התחילו הן בוכים ורבי עקיבא משחק אמרו לו : למה אתה משחק אמר להם : וכי מפני מה אתם בוכים אמרו לו : אפשר ספר תורה שרוי בצער ולא נבכה אמר להם : לכך אני משחק שכל זמן שאני רואה רבי שאין יינו מחמיץ ואין פשתנו לוקה ואין שמנו מבאיש ואין דובשנו מדביש אמרתי : שמא חס ושלום קיבל רבי עולמו ועכשיו שאני רואה רבי בצער אני שמח אמר לו : עקיבא כלום חיסרתי מן התורה כולה אמר לו : לימדתנו רבנו כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא ) קהלת ז , כ ( כתבי היד ועדי הנוסח וסימניהם כ"י מינכן = 95 מ , כ"י פלורנץ כרך ג' = II . I . 9 Magliabecchi פל , כ"י קארלסרוה N 2 Cod . = Reuchlin ק , כ"י תימני ספריית הרי"ל מיימון = ת , קטע גניזה = ג , קטע גניזה = גקל , קטע גניזה = גק , לונדון ( אגדות ) בר = Or . 2419 406 מ" לא , פארמא ( אגדות ) = 3010 פא , מונטיפיורי 88 הגדות הש"ס , ספר המאמרים , 5 ה = עין יעקב דפוס ראשון שלוניקי רע = ה" ע , דפוס וניציאה ו"ד = פ"ר , דפוס שונצינו רנ = ח" דש . שינויי הנוסח החשובים  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן