סיפור 4: בבלי גיטין טז, ב – יז, א

רבה בר בר חנה חלש עול לגביה רב יהודה ורבנן לשיולי ביה בעו מיניה : שנים שהביאו גט ממדינת הים צריכין שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם או אין צריכין אמר להו : אין צריכין מה אילו יאמרו בפנינו גירשה מי לא מהימני אדהכי אתא חברא שקלא לשרגא מקמיהו אמר : רחמנא או בטולך או בטולא דבר עשו כתבי היד ועדי הנוסח וסימניהם כ"י מינכן = 95 מ , כ"י וטיקן = 127 רא , כ"י וטיקן = 130 רב , כ"י וטיקן = 140 רג , כ"י לנינגרד פירקוביץ = 187 לפ , קטע הגניזה = ג , לונדון ( אגדות ) בר = Or . 2419 406 מ" לא , הגדות התלמוד דפוס קושטא רע"א ? , 1 ה = עין יעקב דפוס ראשון שלוניקי רע = ה" עי , פארמא ( אגדות ) = 3010 פא , דפוס פיזארו רמ ) א" ביהמ = ( 77576 ל" דפ , דפוס שונצינו רמ"ח רמ ) ט" ביהמ = ( 72019 ל" דש . מקבילות לא מצאתי לסיפור זה מקבילות . תרגום הסיפור לעברית רבה בר בר חנה חלה נכנסו אצלו רב יהודה ורבה לשאול בו שאלו אותו : ... ( עברית ) אמר להם : אין צריכין מה אילו יאמרו בפנינו גירשה האם לא נאמנים בינתיים בא חבר לקח את הנר מלפניהם אמר : הרחמן , או בצלך או בצלו של בן עשו  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן