רשימת הקיצורים

א"ד איכא דאמרי א"י ארץ ישראל א"כ אם כן א"נ אי נמי א"ר אמר רבי א"ת אל תקרא אדר"נ אבות דרבי נתן אח"כ אחר כך אע"ג אף על גב אע"פ אף על פי ב"ב בבא בתרא ב"ח בית חדש , לרבי יואל סירקש ב"מ בבא מציעא ב"ק בבא קמא ב"ר בראשית רבה / ר"ב בר' בן רבי בכל"ם האותיות ב' , 'ל , 'כ מ' ד"א דבר אחר ד"ה דבור המתחיל ד"ר דוקטור ד"ת דברי תורה דא"כ דאם כן דהי"א דברי הימים א / ב דמ"ד דמאן דאמר דס"ל דסבירא ליה ה"א הלכה א ( וכן כל כיוצא בו ) ה"ג הכי גרסינן הגר"א הגאון ר' אליהו ( מווילנא ) הקב"ה הקדוש ברוך הוא התוס' התוספות וגו' וגומר וכה"א וכן הוא אומר וכו' וכוליה וכנ"ה וכן הוא ז"ל זכרו לברכה ז"ש זה שאמר ח"א חלק א' ( וכן כל כיוצא בו ) ח"ו חלילה וחס ; חס ושלום חז"ל חכמינו זכרונם לברכה  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן