סיפור 3: תוספתא בבא קמא ח, יג

אמרו עליו על ר' יהודה בן בבא שהיו כל מעשיו לשם שמים אלא שגידל בהמה דקה . כך היה פעם אחת חלה נכנס רופא אצלו אמר לו : אין לך רפואה אלא חלב רותח לקח לו עז וקשרה בכרעי המיטה והיה יונק חלב רותח שהיה גונח פעם אחת בקשו חכמים ליכנס אצלו אמרו : היאך נכנס אצלו שלסטים עמו בבית וכשמת דקדקו חכמים במעשו ולא מצאו בו אלא אותו עון אף הוא אמר בשעת מיתתו : יודע אני שאין בידי עון אלא זה בלבד שעברתי על דברי חבירי כתבי היד ועדי הנוסח וסימניהם כתב יד ערפורט = א , כתב יד וינה = ב , כתב יד שוקן = ש , דפוס ראשון = ד . שינויי נוסח ( 1 ) מהדורת ש' ליברמן , עמ' . 40–39 אין שינויי נוסח משמעותיים בין עדי הנוסח השונים . ( 2 ) בבבלי : "מעשה בחסיד אחד . " ( 3 ) בירושלמי : " אצלו לבקרו , " מילה החוזרת בפתיחת סיפורינו . בבבלי המילה " לבקרו" נסמכת ל"חביריו . " ( 4 ) בירושלמי נוסף : " חלב רותח שהיה גונח , " ולשון זאת חוזרת פעם שנייה בשורה הבאה : " והיה יונק ממנה חלב רותח בשעה שהיה גונח . " זה יוצר חריזה כפולה יפה , המדגישה גם את חוליו וסבלו . גם בבבלי ישנה חזרה סימטרית : " שינק חלב רותח משחרית לשחרית ... והיה יונק ממנה משח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן