ניתוח הסיפור באדר"נ

האקספוזיציה מציגה את הסיטואציה – ר' אליעזר החולה והחכמים באים לבקרו – ורומזת על עניין הנידוי : הוא בקינוף והם בטרקלין . הזמן : ערב שבת . חלק א מתאר את העימות החריף בין ר' אליעזר להורקנוס בנו , בעניין חליצת התפילין . בחלק ב – חכמים נכנסים ומתקרבים אל ר' אליעזר ושואלים אותו בהלכות טומאה וטהרה . במהלך הדיון אבקש להוכיח שהוא , בתשובותיו , נשאר נאמן לדעותיו . חלק ג – העימות בין ר' אליעזר לחכמים , ובו הוא צופה להם עונש מיתה על שלא שימשו אותו . חלק ד – העימות בין ר' אליעזר לר' עקיבא , ובו הוא צופה לו מיתה קשה יותר , מאותה סיבה . חלק ה – ר' עקיבא נכנס ללמוד תורה מפי ר' אליעזר , וזה שונה לו ש' הלכות בבהרת . ר' אליעזר מקונן על גודל תורתו האובדת מן העולם , ולדוגמה מספר על יכולתו לשנות ש' הלכות ב"מכשפה לא תחיה" ולעשות כישוף בקישואים . את האחרון אף לימד לר' עקיבא . חלק ו – ר' אלעזר בן עזריה שואל את ר' אליעזר בהלכות טומאה וטהרה . ר' אליעזר השיב כמו בחלק ב , עד שיצאה נשמתו בטהרה . ר' אלעזר בן עזריה מתאבל על מות ר' אליעזר ומכריז על חלקו לעולם הבא . חלק ז – ר' עקיבא מתאבל בהלווייתו של ר' אליעזר , ומבכה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן