ההלכה שבאגדה

49 פרנקל מקדיש דיון מיוחד ל"מקומה של ההלכה בסיפורי האגדה , " ובו הוא מאיר את הבעייתיות ואת העניין שיש בתופעה זאת . מהותם של סיפורי האגדה מן הסוג של " מעשי חכמים" היא תיאור מאבקו המוסרי דתי של האדם בתוך עולם חז"ל , ולכן המאבק על קיום ההלכה הוא נושא מרכזי בסיפורים . העברת ההלכה מהטקסט ההלכתי המובהק אל סיפור מעשה החכמים מעניקה להלכה משמעות חדשה , שכן היא נבחנת במאבק אנושי חי . ואמנם , אחת התכונות החשובות הנחשפות כאן היא השהיית העלילה היוצרת זימון של שתי הלכות סותרות ומחייבת את הגיבור להתמודד אתן . זהו הכלי שבו הגיבור יוצר את האירוע ההלכתי , תוך מודעות מלאה לקיום ההלכה . זו התכונה המכרעת של תבנית היחס בין הלכה לאגדה בסיפורים הנדונים במאמר . המשותף לגיבורי הסיפורים הנדונים הוא שהם פועלים בחופש אישי גמור , ובזה מועמדת ההלכה כאתגר לאדם החופשי , להבין אותה מחדש ולנהוג בה בהתאם להבנתו הדתית העצמאית . פרנקל מלמד אותנו עוד שהמעשה ההלכתי בסיפור מעניק להלכה היבשה את משמעותה הראשונית , בהתאם לכוונת המקרא או לכוונת חז"ל . בכך נפרצת המערכת ההלכתית השגורה ומוחלפת במערכת חדשה מבחינת יסודות טעמיה . 50 יש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן