פרק ה ייחודם של הסיפורים על חכמי יבנה

בהכללה מסכמת ניתן לומר שבשתי קבוצות הסיפורים שחיבור זה עוסק בהם – סיפורי ביקור חולים וסיפורי ניחום אבלים על חכמי יבנה – נמצאה קרבה מובהקת למדי . הקרבה היא בתוך כל קבוצת סיפורים בנפרד , ובין שתי הקבוצות יחד . עובדה זאת מעידה על הייחוד של סיפורי יבנה , כעיצוב ספרותי מגובש , בתוך כלל הסיפורים בספרות התלמודית מדרשית . כדי לפרט ולהסביר את הקביעה הזאת אבחן את נקודות הקרבה בתוך כל קבוצה בנפרד , ובין שתי הקבוצות יחד .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן