היחס בין הסיפור העממי לבין סיפור מעשי החכמים

סיפורי ביקור חולים וניחום אבלים מתקופת יבנה מגלים , כאמור , קרבה יתרה ביניהם . אסכולות שונות במחקר יסבירו בדרכים שונות את התופעה . בפרקי המבוא הבאים אתמודד עם אסכולות אלה ואבהיר את עמדתי לגבי סיפורי יבנה שחקרתי . מי שרואה בסיפורי חז"ל ספרות עממית ימצא הסבר מספיק לתופעה במוטיבים העממיים . התאוריה הרואה במוטיבים את היסוד העיקרי המרכיב את ספרות העם הגיעה לגיבוש בעבודתו המונומנטלית של S . Thompson באינדקס המוטיבים של 51 ראה : א"א אורבך , ההלכה , מקורותיה והתפתחותה , גבעתיים , , 1984 עמ' . 67–59 52 כהגדרתו של י' פרנקל את הסוגה הספרותית הזאת . ראה דרכי האגדה והמדרש , עמ' . 260 53 הספרות העממית בעולם . בעקבותיו הלך דב נוי כשחיבר אינדקס מוטיבים של הספרות 54 התלמודית מדרשית . ההנחה הבסיסית של עבודות אלה היא שהתרבות האנושית בעולם כולו יצרה מוטיבים ספרותיים אשר חוזרים ומשמשים את מספרי סיפורי העם בכל הזמנים ובכל המקומות . זאת ועוד , מאגר המוטיבים איננו אין סופי , ולכן ניתן למצות אותו בצורת האינדקס האמור . המאגר הזה משקף את גבולות הדמיון האנושי בהמצאת מוטיבים עממיים . לכן נוכל למצוא את אותם המוטיבי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן