ניסיון חליצת התפילין מרבי אליעזר החולה בערב שבת עם חשכה

לסיפור זה יש שלוש מקבילות : ירושלמי שבת ב , ו , ה ע"ב ; בבלי סנהדרין סח , א ; אבות דרבי נתן , כה ( שכטר עמ' . ( 80 באופן יוצא מן הכלל בחרתי להביא את שלושתן כיוון שהסיפורים בירושלמי ובבבלי הם סיפורים שונים , וכל אחד תורם את נקודת מבטו למכלול האידאי והתאולוגי של סיפורי הפרק כולו . המקבילה באדר"נ , שהיא קרובה לבבלי , מוסיפה כמה דברים יפים ומעניינים , ולכן החלטתי להביא גם אותה כאן . המתודה שנקטתי בה בניתוח שלושת הסיפורים אף היא דורשת הסבר . כיוון שבחיבור זה מנותח כל סיפור בנפרד בצורה מדוקדקת , ייעשה הדבר גם כאן . אלא שכיוון שיש הולך ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון" ( אבות ג , א ) מזכירים את דברי ר' אליעזר בסיפור : "דעו לפני מי אתם עומדין . " עניינים החוזרים בשלושת הסיפורים לא ראיתי לנכון לנתח אותם עניינים כל פעם מחדש , ולכן כל עניין ינותח פעם אחת בלבד , באחת מן המקבילות שבה הוא בולט יותר , או מעוצב יפה יותר . בה בשעה יכלול הניתוח באופן סינופטי את אותו עניין גם במקבילות האחרות , תוך השוואה ביניהן . בדרך זאת ייעשה ניתוח שיטתי של הסיפורים , תוך כדי השלכות מהאחד על האחר והשוואות ביניהם . תחיל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן