סיפורי ביקור חולים על חכמי יבנה אחרים

שני סיפורים בלבד בנושא ביקור חולים נסובים על חכמים אחרים מחכמי יבנה . לפי שעה נכיר את הסיפורים . הדיון בבחירת החכמים כגיבורי הסיפורים יידחה לפרק הסיכום .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן