ג. הנושאים הפילוסופיים והתאולוגיים המעוצבים בסיפורים

אמרנו שסיפורי יבנה שנבדקו בעבודה זאת מעוצבים עיצוב ספרותי פונקציונלי , לתכלית הבעת רעיונות מסוימים . ניתן להכליל את רוב הרעיונות המובעים בשני קובצי הסיפורים – ביקור חולים וניחום אבלים – תחת הכותרת : מוסריותה של ההשגחה האלוהית . השאלה הגדולה הזאת נבחנת מתוך המקרים הקשים ביותר של הסבל האנושי : ייסורי הגוף הנגרמים על ידי המחלה , ובמיוחד המחלה שהמוות ניצב מוחשי לפניה , וייסורי הנפש הנגרמים על ידי שיכול אדם קרוב , ובעיקר שיכול בנים . אמנה כאן את הרעיונות העיקריים שמתבררים מתוך סיפורי שני הקבצים . לצורך מתודי הוקדמו סיפורי ניחום אבלים לסיפורי ביקור חולים . בסיפורי ניחום אבלים נמצאו הרעיונות הבאים : . 1 צידוק הדין . . 2 אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה . . 3 צדיק ורע לו , רשע וטוב לו . . 4 מקרה אחד לצדיק ולרשע . . 5 הנשמה היא פיקדון שנתן אלוהים לאדם לשמור , וכשלוקחו – שלו הוא . . 6 תשובה . . 7 קיום ההלכה במקום שהיא סותרת את הרגש . צידוק הדין גם רעיון זה , כמו רעיון השכר ועונש , חוצה סיפורים אחדים בשני הקבצים , בין אם בגלוי ובין אם בסמוי , ומכל מקום רעיון צידוק הדין נמצא ברקע של רוב הסיפורים ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן