תורה ועבודה בבניין הארץ : הקיבוץ הדתי בתקופת המנדט

תורה ועבודה בבניין הארץ : הקיבוץ הדתי בתקופת המנדט

מחבר: יוסי כץ
שנת ההוצאה: 1996
מילות מפתח: הקיבוץ הדתי; התיישבות דתית
הספר מנתח את דרכה של תנועת הקיבוץ הדתי ואת פועלה בהתיישבות, למן הקמתה ועד פרוץ מלחמת השחרור, ומגולל את היקף מפעלה ההתיישבותי של תנועה זו. עקרון ההתיישבות הגושית, המייחד את הקיבוץ הדתי והגשמתו, וכן סוגיית השתלבותם החבלית של הקיבוצים הדתיים ומערכת יחסיהם עם הסביבה הלא דתית, נדונים בספר בהרחבה. המחבר נדרש לעניין היאחזותו של הקיבוץ הדתי בספר הארץ בתקופת הסער, ובוחן זאת בשלושה הקשרים: של כלל המפעל ההתיישבותי הציוני באותה תקופה, של מדיניות המוסדות המיישבים הלכה למעשה, ושל דרכו המיוחדת של הקיבוץ הדתי. תנועת האם, "הפועל המזרחי", ומערכות היחסים - שלה עם הקיבוץ הדתי ושל שניהם יחד עם הקרן הקיימת, עם הסוכנות היהודית ועם ההסתדרות הכללית - זוכים בספר לבחינה מעמיקה. (גב הספר). אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

עמודים:
1  2  3  5  6  7  8  9  10  11  12  13