דברי סיכום למאפייני דרכו של הקיבוץ הדתי בהתיישבות ב'תקופת הסער'

ערב מלחמת השחרור ושלוש עשרה שנים לאחר שהוקם הקבה"ד , היו בו חמש עשרה קבוצות , מהן עשר הגיעו לכלל התיישבות בשלושה גושים של שלוש קבוצות כל אחד . אלו היו גוש עמק בית שאן , שכלל את טירת צבי , את שדה אליהו ואת עין הנצי"ב ; גוש עציון שכלל את כפר עציון , את משואות יצחק ואת עין צורים,- וגוש הדרום שכלל את בארות יצחק , את כפר דרום ואת סעד . קבוצה אחרת , יבנה , פתחה בהתיישבותה גוש בשפלת יהודה , אבל עד למלחמת השחרור לא הושלם הגוש ' . בסך הכול היו בקבה"ד עם פרוץ המלחמה כאלפיים ומאה נפש , מהן כאלף ושמונה מאות בקבוצות 2 שהגשימו את ההתיישבות . סך הקיבוצים שהקים הקבה"ד לא עלה על 6 . 5 % מכלל הקיבוצים שהוקמו עד למלחמת השחרור ומבחינת מספר הקיבוצים שהקימו התנועות הקיבוציות עמד הקבה"ד במקום הרביעי . לפניו היו הקיבוץ המאוחד , השומר הצעיר וחבר הקבוצות שהוקמו שנים לפני הקבה"ד , ואחריו — העובד הציוני ופועלי אגודת ישראל . גם מבחינת מספר הנפשות בתנועות הקיבוציות השונות היה הקבה"ד במקום 3 הרביעי ואנשיו היו כ 5 % > מכלל אוכלוסיית התנועה הקיבוצית . דרכו של הקבה"ד בהתיישבות בתקופה הנידונה בספר זה היתה פועל יוצא של ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן