דרכו של הפועל המזרחי בהתיישבות עד לאמצע שנות ה-30 וראשיתו של הקיבוץ הדתי

עמוד:12

הפוהמ"ז לידי הסכם עם ההסתדרות הכללית על שיתוף חברי שתי ההסתדרויות בקופת חולים אחת . בהתאם להסכם זה נכנסו חברי הפוהמ"ז כחברים בקופת חולים הכללית . השאיפה להיאחז בקרקע ולהתיישב התיישבות חקלאית היתה משותפת למרבית החברים שייסדו את הפוהמ"ז ב . 1921 הללו נמנו עם בני העלייה השלישית ומצד אחד היו שותפים לשאיפה הכללית של בני עלייה זו להתחדשות ולחלוציות , ומצד אחר איוו לבנות בארץ ישראל חברה חדשה על יסודות המוסר והצדק הסוציאלי של תורת 5 ישראל . ברור היה להם כי בנייתה של חברה חדשה ברוח התורה אפשרית רק בתנאי התיישבות מיוחדים — שלפיהם שותפים כל התושבים לאותן השאיפות והאווירה 6 הציבורית והפרטית הולמת את השאיפות הללו . התיישבות חקלאית יכלה למלא את התנאים האלה ולהביא להגשמת החזון , שכן ... נוסף לעבודה והיניקה הישירה מהקרקע , משמש עצם המבנה של הישוב החקלאי ערובה נאמנה לכך ; כי בישוב החקלאי הרי צבור נושאיו כולו [ דגש במקור , י"כ ] הנאמן לחזונו וליעדיו , הוא הוא הקובע דמות לחיים ומעצבם כרצונו . ישוב כזה יש ביכולתו ליצור את הווי החיים הרצוי לו , בלי התערבות גורמים הזרים לרוחו והשפעתם ; הוא בלבדו יכול להשליט על עצמו ועל היחיד שבתוכו את ערכיו המקודשים , ערכי התורה והעבודה , ערכי היהדות והמוסר וערכי חברה החיה על יגיע כפיה ... לא כן בישוב "מעורב , " ככפרי בעירוני , שלא כולו שלנו , שם טווה היחיד את מסכת חיו ודמותם בביתו ובפינתו , ללא זיקה לכלל התנועה וללא ביקורתה , ואין בכוחה של זו להטביע את חותמה על עיצוב דמות החיים האישיים ... עם זה משמש הישוב הדתי העצמאי כעין "מדינת התורה" בזעיר אנפין ובתוקף זה הוא גם ממלא את תפקידו התנועתי היסודי כשדה נסיון ולימוד לבנין מדינת התורה בארץ כולה — בחינת "כזה ראה 7 וקדש " ... זו אפוא היתה הסיבה מפני מה קבע הפוהמ"ז כבר עם הקמתו את ההתיישבות החקלאית במוקד פעילותו . בשנים שלאחר מכן עתיד הפוהמ"ז לחזור ולהדגיש את 8 מרכזיותה של ההתיישבות החקלאית במשנתו , וישאף להגשימה . 4 ראה לעיל , הערה . 1 וכן ראה שם , על כך שלפי אחד מפרטי ההסכם נקבע כי בכל מוסדות קופ"ח נשמרות השבת והכשרות וכי במטבחי בתי החולים ובתי ההבראה תתאפשר עבודתן של חברות הפוהמ"ז . 5 גרדי , "השאיפה להתיישבות חקלאית , " עמ' ; 151-150 פלס , ההתיישבות הדתית , עמ' ; 67 קצבורג , נחלת אמונים , עמ' . 39-17 6 גרדי , שם , עמ' . 150 7 ביסטריצקי , בנתיב ההגשמה , עמ' — 168-167 מופיע גם אצל חזני , בין הקצוות , עמ' . 169-168 8 פלס , לעיל , הערה ; 5 גרדי , לעיל , הערה . 5 וכן ראה הערה . 7 בתזכיר שהגיש הוועד הפועל של הפוהמ"ז לוועידה העולמית של המזרחי והקונגרס הציוני הי"ג שהתקיים בשנת , 1923 נאמר בין השאר ... " הננו מדגישים בזה שלהתיישבות יש ערך גדול של

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר