תוכן העניינים

עמוד:6

; 132 שלבים בעלייה ליבנה וכישלון המאמצים להקים את גוש Y ' mpn בסביבה ו 39 5 מנעיצת קנה בסביבות עזה עד להיווצרותו של גוש בדרום : בארות יצחק , כפר דרום , ההיאחזות בחזלה , וסעד בשנים 144 1947-1943 פתיחתו של גוש הקבה " ד בדרום : בררת אפשרויות והקמת בארות יצחק ; 144 משנות קיפאון לתנופה בעבודה להשלמת הגוש הדרומי ; 153 העליות לדיר אל בלח , לחזלה ולטואל והקמתם של כפר דרום ושל סעד 159 6 סיכום העשייה ההתיישבותית : קווים בהתפתחותם המשקית של הקיבוצים הדתיים בשנים 170 1948-1937 טירת צבי ; 170 שדה אליהו ; 177 עין הנצי ; 186 ב '' יבנה ; 189 בארות יצחק ; 192 כפר דרום ; 195 סעד 196 7 ההתיישבות הגושית במבחן המעשה : תכניות , קשיים ומעשים במימושו של עיקרון 199 כוונות ומציאות ; 200 שיתוף הפעולה בפועל ; 206 היקפה המוגבל של העבודה המשותפת : גורמים וסיבות ; 222 בחינת הקבה " ד את החלתו של השיתוף בגושים ( 1947 ) והחלטות לעתיד 233 s 8 ' ההשתלבות החבלית -. ההתארגנויות האזוריות ומשקי הקיבוץ הדתי במסגרתם 239 התגבשות ההתארגנות האזורית המוניציפלית של משקי עמק בית שאן ותחומי פעולתה ; 239 קשרים מוקדמים של המשקים הדתיים בעמק בית שאן עם משקי הסביבה ועם ועדי הגושים ; 245 ההשתלבות החבלית של קבוצות הקבה " ד בעמק בית שאן : גורמים , לבטים תנועתיים ומאפיינים ; 247 תחומי ההשתלבות ואי ההשתלבות של המשקים הדתיים בעמק בית שאן במסגרות החבליות ; 253 ההשתלבות החבלית של יבנה ושל משקי הקבה " ד בגוש הדרומי 262 דברי סיכום : למאפייני דרכו של הקיבוץ הדתי בהתיישבות ב ' תקופת הסער ' 266 מקורות 278 מפתח אישים , מקומות ועניינים 286

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר