קביעת מועמדו של הקבה"ד לעלייה ליבנה

במחצית הראשונה של שנת , 1940 כשהתבררה אפשרות פתיחתו של הגוש ביבנה , היה על הקבה"ד להכריע בין שתי קבוצות שבאו בחשבון להתיישב ביבנה : קבוצת רודגס וקבוצת רמת השומרון . בירורים בהצעת ההתיישבות ביבנה נעשו גם בקבוצות עצמן . מועמדותה של רודגס קשורה בכישלון מאמציה להתרחב מן הבחינה הקרקעית בנקודתה שליד פתח תקוה כדי לשמור על אופיה כקבוצה חקלאית חלוצית — 8 מאמצים שנקטה ביתר שאת בשנת 1938 ובמחצית הראשונה של שנת ° . 1939 כזכור , היתה ההכרעה להשאיר את הנקודה שליד פתח תקוה במקומה , קשורה בין השאר 81 בהשערה שיהיה אפשר להתרחב התרחבות קרקעית במקום . ואולם השערה זו לא התאמתה , ובו בזמן עוד הוסיפה הקבוצה לקלוט נוער עולה , ועל כן מחוסר בררה 82 נאלצו אנשיה להסתפק בעבודה שכירה מחוץ לקבוצה ובפרדסנות . במסגרת מאמציה של הקבוצה להתרחב , קיבלו חבריה תרומה מיהודי איטליה בסך 2000 לא"י שנמסרו לקק"ל לצורך הרחבתה של רודגס . ואולם היות שמחמת המאורעות לא היו קרקעות למכירה בסביבה הקרובה לרודגס , התקשתה אפוא הקקל" 83 לסייע . עם זה , לא היתה הקבוצה מוכנה לוותר על אופיה כקבוצה המתבססת בראש ובראשונה על חקלאות ואילו ... " עם ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן