היקפה המוגבל של העבודה המשותפת: גורמים וסיבות

עד שנת , 1947 כאמור , הוגשם רעיון ההתיישבות הגושית מן הבחינה הטריטוריאלית , אבל היתה מידה מעטה מאוד של הגשמה מן הבחינה ההתיישבותית השיתופית . מפני מה לא הוגשם מרכיב מרכזי זה ברעיון ההתיישבות הגושית ? לכאורה , אפשר היה לטעון כי מטבע הדברים יש צורך בלא מעט זמן כדי להגשים את חלקו ההתיישבותי השיתופי של רעיון ההתיישבות הגושית , שכן זה קשור בהתקדמות המעשה ההתיישבותי ; ובכלל , הערכת ההגשמה אולי ראוי לה שתיעשה בנקודת זמן מאוחרת יותר . ואולם ראשית , נראה שאין כל רע בבדיקת מצב הדברים גם בנקודת זמן מוקדמת יחסית , ובוודאי שאפשר לבחון בפרק הזמן הזה את העומד מאחורי המגמות שהסתמנו . ומלבד זאת מתברר כי שינוי של ממש במגמות של הגשמת מרכיב זה ברעיון ההתיישבות הגושית בעמק בית שאן לא התרחש ( חוץ מעניין בית הספר הגושי והנלווה אליו ) גם בפרק הזמן שלאחר — 1947 אף שייתכן שהדבר לא נבע מאותן סיבות שמהן נבע העיכוב בפרק הזמן שעד לשלהי . 1947 בהמשך נראה כי בשנת 1947 קיים הקבה"ד דיון כולל בנושא הגשמת מדיניות ההתיישבות הגושית מן הבחינה ההתיישבותית השיתופית . נראה כי שלושה גורמים עיקריים מנעו את הגשמתו של המרכיב ההתי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן