מפה מס' ‭:3‬ הסכם יוני 1941 לחלוקת אדמות עמק בית שאן