בארות יצחק

כזכור , עלתה בארות יצחק על הקרקע בתחילת , 1943 אבל רק בקיץ 1945 אוחדה הקבוצה במקום . בסתיו אותה שנה הסתכמה אוכלוסיית בארות יצחק במאה עשרים 26 עלונים ( לעיל , הערה , ( 24 עמ' . 29-26 27 עלונים , לד ( תשרי חשוון תש , ( ח" עמ' . 35 28 סיכום ההתפתחויות בבארות יצחק מבוסס על המקורות האלה : בשערי עזה , עמ' ; 37-33 אצ"מ , תיק , si 5 / 4430 מאזן קבוצת רמת השומרון וקבוצת בארות יצחק לשנים , 1943 / 4 ואחת נפש . שנתיים לאחר מכן , בשלהי , 1947 הסתכמה אוכלוסיית בארות יצחק במאתיים עשרים וחמש נפש , מהם מאה שלושים ושניים חברים ומועמדים ושישים ושניים ילדים . היתר — נוער בהכשרה והורים . הקק"ל העמידה לרשות הקבוצה שטח של 11500 דונם לעיבוד , ואולם הוא צומצם במשך השנים לאחר שקצתו הועבר לנקודות החדשות שקמו בסביבה . בסתיו 1946 הסתכמו שטחי בארות יצחק בכ 6000 דונם , שמהם 3500 היו מרוכזים בסביבות הנקודה — לאחר שבקיץ 1944 שחרר הצבא הבריטי כ 1100 דונם שנמנו עם שטחי הקבוצה אבל היו תפוסים בידי הצבא . רק בסוף 1944 הושלמה הקמתו של מכון מים במקום , לאחר שעד אז הובילה הקבוצה מים מעזה . כיתר הנקודות החדשות בנגב , התיישבה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן