1948 לשנת עד שאן בית בעמק ית- היהח היישובית ההתפתחות ‭' 6 :‬ מס מפה