העלייה לבית יהודה וחשיבותה לראשית תהליך התיישבותו של הקבה"ד בעמק בית שאן

העלייה לבית יהודה נעשתה בסופו של חודש מרס 1936 בידי פלוגה של שנים עשר מחברי רודגס . כזכור , היה אתר בית יהודה סמוך לגוש הקרקעות שריכזה הקק"ל ושבמסגרת גבולותיו ביקשו המוסדות ליישב את חברי רודגס . בשלושת השבועות שהפלוגה שהתה בבית יהודה היא עסקה בטיפול במטע קטן של עצי פרי במקום ; בסידור גן ירק על שטח של כרונם וחצי ובבניית גדר מסביב לבית שבו שהתה הפלוגה . הפלוגה חשבה ליטול חלק בעבודות ייבוש ביצות שהיו צריכות להתבצע בסביבה ביזמת הממשלה , וכן היא קיבלה באותו הזמן הצעה מבא כוח הקק"ל להשתתף בעבודות החריש שיזמה הקק"ל בסביבות בית אלפא באמצעות הקבוצות ששהו באזור . ואולם ככל הנראה בסופו של דבר לא השתתפה הפלוגה בעבודות אלו מחמת 77 שם . 78 ארכיון ט"צ , "קבוצתנו , 6 . 11 . 36 , " דבריו של אינטריליגטור . נדגיש כי לצד פעילותו המאומצת להבטיח שהנקודה תוסיף להיות ליד פתח תקוה , סבר אינטריליגטור שיש לעשות הכול כדי להבטיח הצלחה מרבית של שתי הנקודות , ובין היתר פעל להבטיח חלוקה צודקת ומתאימה של משאבי האנוש בין שתי הנקודות . על כך ראה שם . וכן ראה אצ"מ , תיק , S 15 / 1251 מכתבה של רודגס לקק"ל והעתקים למחלקה ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן