7 ההתיישבות הגושית במבחן המעשה: תכניות, קשיים ומעשים במימושו של עיקרון

ערב הקמתה של מדינת ישראל היו לקבה"ד שלושה גושי התיישבות : בעמק בית שאן , בעציון ובדרום . מסיבות שכבר עמדנו עליהן לא עלה בידי הקבה"ד ליצור גוש גם בסביבות יבנה . ואולם בהבטחת המסגרת הטריטוריאלית לשלושת הגושים שהוקמו ובהעלאתן של שלוש קבוצות לכל גוש , לא הוגשם אלא השלב הראשון ברעיון ההתיישבות הגושית . השלב השני בהגשמתו של רעיון זה . שאפשר לכנות השלב " ההתיישבותי השיתופי , " היה צריך להתבטא ביצירת מסגרות של עזרה הדדית , של 1 שיתוף ושל תיאום מרביים בכל ענפי המשק ותחומי החיים . ברור כי השלב הזה לא יכול לבוא לכלל הגשמה של ממש בגוש הדרומי של הקבה"ד , שכן עלייתן של הנקודה השנייה ושל הנקודה השלישית בגוש זה נעשתה סמוך מאוד לפרוץ המאורעות 2 שהובילו למלחמת השחרור . בגוש עציון ( כפי שראינו בחיבורנו הקודם ) לא נוצרו ראה לעיל פרק . 1 וכן אונא , הקהילה הרורשה , עמ' : 83-80 אונא , שותפות של אמת , עמ' ; 61-57 עלונים , לג ( אב אלול תש , ( ז" עמ' ; 18-17 , 11-8 ארכיון הקבה"ד , תיק , 62-391-א פרוטוקול אספת חברים בשדה אליהו מיום . 6 . 12 . 40 הקשרים בגוש הדרומי נקשרו כין בארות יצחק לסעד ובין בארות יצחק לכפר ד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן