מפה מס' ‭:9‬ הרכוש הקרקעי של הקק"ל בסביבות יבנה בשנת 1939