כוונות ומציאות

אפשרות של עזרה הדדית , של שיתוף ושל תיאום לא יכלה להיווצר לפני מאי , 1939 בשעה שקבוצת אריה עלתה להתיישבות והקימה את שדה אליהו בתור נקודת ההתיישבות השנייה של הקבה"ד בעמק בית שאן . ערב עלייתה , ראו קבוצת אריה וכן הקבוצה בטירת צבי עין בעין את הצורך בשיתוף ובתיאום מלא ביניהן בדרך הגשמתו של הצד הערכי והמטריאלי של רעיון ההתיישבות הגושית . אונא , למשל , שנמנה עם ראשי טירת צבי הדגיש באותו הזמן כי ... " רק אגודת ישובים הקשורים ביניהם בפעולות כלכליות , ציבוריות ותרבותיות , תיצור את הבסיס הדרוש " ... להגשמתו 4 הערכית של רעיון הגושיות , ובקבוצת אריה נאמר כי ... " עלינו גם לזכור את תפקיד קבוצתנו אשר עליה ליצור חוליה בגוש ההתיישבות הדתית ולא להשקיע את ראשנו 5 ורובנו בשאלות המצומצמות של קבוצתנו גרידא " ... שתי הקבוצות גם יחד התכוונו להגשים את רעיון הגוש המשותף ו"למצוא דרך לשתוף מקסימלי בכל ענפי המשק ; 12 . 5 . 93 נתן קאופמן , מכתב אלי מיום כ"ה באייר תשנ"ג ; ארכיון הקבה"ד , ידיעות מזכירות הקבה"ר מיום ; 29 . 10 . 46 שם , ידיעות מיום ; 5 . 9 . 47 ארכיון סעד , תיק מכתבים עלומים סעד תש"ח , מכתבו של משה ק'...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן