1 צעדים ראשונים וגיבוש עקרונות התיישבותיים: הקיבוץ הדתי וראשית התעניינותו בעמק בית שאן