תחומי ההשתלבות ואי ההשתלבות של המשקים הדתיים בעמק בית שאן במסגרות החבליות

ועד הגוש , מועצת האזור תעדות המשנה כאמור לעיל , השתייכו המשקים הדתיים בעמק בית שאן לגוש חרוד ולגוש בית שאן ואחר כך למועצת אזור גלבוע . כמו כן נטלו הללו חלק פעיל בוועדות המשנה של הגושים ושל המועצה . כך יצאו בדרך כלל המשקים הדתיים נשכרים מתחומי הפעולה שבהם עסקו ועדי הגושים והמועצה לטובת היישובים ( ושפורטו לעיל ) וכן מיזמות שיתוף שונות . עם זאת , לא לכל יזמות השיתוף של ועדי הגושים ושל המועצה הצטרפו המשקים הדתיים . השיקול הכלכלי , ובעיקר השיקול הדתי , הם שקבעו . כך , מסיכות כלכליות , לא הצטרפה שדה אליהו ( בניגוד לטירת צבי ) לחברת "מקורות בית שאן , " שאת הקמתה יזמה מועצת האזור . השתתפותם של המשקים הדתיים במסגרות התרבות שהפעילו ועדי הגושים והמועצה היתה מסויגת וחלקית שכן פעילויות תרבות רבות היו כרוכות בחילול השבת . גם המציאות שלפיה לא זו בלבד שהיו הבדלים באופי פעולות התרבות 62 עלונים , כ ( ניסן תש , ( ו" עמ' . 3 63 שם . 64 שם . 65 ראה לעיל , עמ' . 246-245 וכן ארכיון הקבה"ד , תיק מ . מ . , [ 129-797 ] 10-8 פרוטוקול ישיבת המועצה המצומצמת של הקבה"ד מיום כ"א בתמוז תש"ז ; ארכיון ט"צ , "דפים , " . ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן