מפה מסי ‭:1‬ הרכוש הקרקעי של הקק"ל בעמק בית שאן בשנת 1936