תורה ועבודה בבניין הארץ הקיבוץ הדתי בתקופת המנדט

יוסי כץ nxvin אוניברסיטת בר-איל ] יוסי כץ תורה ועבודה בבניין הארץ הקיבוץ הדתי בתקופת המנדט הוצאת אוניברסיטת . 4 בר אילן , רמת גן Yossi Katz THE RELIGIOUS KIBBUTZ DURING THE MANDATE PERIOD  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן