דרכו של הפועל המזרחי בהתיישבות עד לאמצע שנות ה-30 וראשיתו של הקיבוץ הדתי

הסתדרות הפועלים החלוצית , הפוהמ"ז , נוסדה בירושלים בשנת 1921 כדי ... " לאחד את כל הפועלים והעובדים הדתיים ... החיים על יגיע כפם מבלי לנצל את עבודת זולתם והשואפים לקיים בארץ ישראל משטר חברותי כלכלי מדיני אשר יגשים את חוקי 1 התורה ויעדי הנביאים " ... בין השאר היה על הפוהמ"ז לדאוג לטפל בכל העניינים היישוביים , הכלכליים והתרבותיים של הפועל הדתי בארץ ולחתור להקים חברת 2 עובדים דתית בארץ ישראל . הפוהמ"ז היה חלק בלתי נפרד מתנועת "תורה ועבודה" העולמית , ששמה לה למטרה ... " ליצור יישוב עברי עובד דתי בארץ ולפתור את כל הפרובלמות של החיים לאור התורה " ... על פי השקפתה של תנועת תורה ועבודה —3 " המשטר החברתי בארץ צריך להיות משטר התורה " ... בשנת 1936 היו בפוהמ"ז יותר מ 8 , 300 חברים שנפקדו בסניפים העירוניים , במושבים , בקבוצות , במחנות העבודה ובהכשרות . מאז הקמתו ועד לאמצע שנות ה 30 הקים הפוהמ"ז מוסדות ארגוניים וכלכליים לתועלתו של הפועל הדתי בעיר ושל המתיישב הדתי בכפר , בהם מרכז העבודה , מרכז השכון , המרכז החקלאי , קרן ליצירת מקומות עבודה וסיוע למחוסרי עבודה וקופות אשראי ומשען . בשנת 1927 בא 1 האר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן