ההכרעות על עתיד הנקודה שממזרח לפתח תקוה: מרכז ופריפריה

לצד התגבשות ההחלטות להיאחז בבית יהודה כדי "לעמוד על המשמר , " עלתה על סדר יומה של קבוצת רודגס שאלת עתידה של הנקודה ממזרח לפתח תקוה , שבה ישבה הקבוצה באותו הזמן . 58 "חברים מספרים , " מתוך עמודים ( גיליון המוקדש ל 20 שנה לטירת צבי , ( אוגוסט , 1957 עמ' . 5 רמזים התומכים בגרסה זו אפשר למצוא גם ב"קבוצתנו , " לעיל , הערה . 50 וכך עולה גם מעלתים , לעיל , הערה . 56 59 ארכיון ט"צ , "קבוצתנו ; 24 . 1 . 36 , " שם , ; 14 . 2 . 36 שם , ; 28 . 2 . 36 שם , ; 8 . 3 . 36 יעיר ( לעיל , הערה , ( 57 עמ' . 139-132 60 ארכיון ט"צ , "קבוצתנו . 28 . 2 . 36 , " 61 פלס , ההתיישבות הדתית , עמ' . 187 62 ארכיון ט"צ , "קבוצתנו . 8 . 3 . 36 , " באמצע 1935 היו , כזכור , חברי הקבוצה כולם תמימי דעים שיש להמיר את האחיזה ליד פתח תקוה בהתיישבות של ממש בעמק בית שאן . בחודשים שלאחר מכן ועוד לפני תום אותה שנה הביע דוד אינטריליגטור , ממנהיגי הקבוצה , את הדעה כי לצד ההתיישבות העתידה בעמק בית שאן , יש להוסיף ולהחזיק בנקודה שליד פתח תקוה . על פי השקפתו , היה על רודגס להתפלג לשניים . רעיון זה של אינטריליגטור שתמכו בו בחודשים של...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן