3 ממאחז בטירת צבי לגוש דתי בעמק בית שאן: המאמצים ליצירת גוש ההתיישבות הראשון בשנים 1946-1937