בחינת הקבה"ד את החלתו של השיתוף בגושים (1947) והחלטות לעתיד

בשל מצב השיתוף בין המשקים הדתיים בעמק בית שאן , שלא היה שונה בהרבה ממצב השיתוף בגוש עציון ובשל היעדר זיקה גושית של ממש בגוש הדרום , החליט הקבה"ד לייחד דיון לסוגיה בכללה בעת כינוסה של המועצה המצומצמת של הקבה"ד בקיץ . 1947 המציאות היתה ברורה . בשלושת הגושים ... " עשינו רק את הצעד הראשון ז . א . הבטחנו מקום להתיישבות גושית , אולם נכשלנו בצעד השני והמכריע — והוא לקשר את הגופים היושבים בגוש על ידי פעולות משותפות , על ידי השתזרות של הענינים שלהם ויצירת רקע משותף בשטחים השונים . התחלנו בפעולה אלא שברגע זה אנו צריכים להגיד שנכשלנו " ... קשה היה להשלים הן עם הסיבות הסובייקטיוויות שהביאו לאותה מציאות ( הכלולות בסיבות שכבר פירטנו ) והן עם הסיבות האובייקטיוויות כמו מצבן הכלכלי של הקבוצות אשר ... " דרש מאמצים כבירים לקיום המשק ופיתוחו וכל קבוצה שקעה בעניניה היא והזניחה את עניני הכלל 141 המשותפים " ... מסיבות לא ברורות התעלמה המועצה בסיכומיה מעצם הדבר שקבוצות הקבה"ד בעמק בית שאן השתלבו עם גופי האזור וכך , לפחות בגוש זה , היה השיתוף הגושי הדתי מיותר למדי . המועצה סברה שיש להגשים את רעיון ההתיישבות הג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן