2 מאדמות סלבנדי עד למאחז ראשון בדרום עמק בית שאן: הלחצים להתיישב בעמק ומדיניות המוסדות בשנים 1937-1936