קשרים מוקדמים של המשקים הדתיים בעמק בית שאן עם משקי הסביבה ועם ועדי הגושים

כאמור בפרק הקודם , בלטה השתלבותם של המשקים הדתיים במסגרת ההתארגנויות האזוריות . ראשיתה של השתלבות זו בקשרים של המשקים הדתיים עם המשקים הלא דתיים ועם ועד גוש חרוד במחצית השנייה של שנות ה , 30 וראשיהם של קשרים אלו בערב העלייה לבית יהודה , בשעה שמשקים כמו עין חרוד , בית אלפא , חפציבה ותל יוסף נענו לפנייה לאפשר לחברי רודגס להשתלם אצלם בענפים שונים . עם העלייה לבית יהודה זכתה הקבוצה העולה למידה של סיוע מוועד גוש חרוד , אבל דומה שקשרים של ממש עם המשקים הלא דתיים ועם ועד הגוש החלו נוצרים כשחברים מרודגס נשארו בבית אלפא לאחר נטישתה של בית יהודה באביב . 1936 יותר משנה 23 "בעמק . 30 . 11 . 47 , " 24 ארכיון ש"א , תיק 10 מש ,. מכתבה של מועצת אזור גלבוע אל מזכירות שדה אליהו מיום . 17 . 6 . 45 25 ארכיון ש"א , תיק 9 מש ,. מכתבה של מועצת אזור גלבוע אל המשקים המסונפים למועצה מיום . 9 . 11 . 43 26 שם , מכתבה של מועצת אזור גלבוע אל המשקים המסונפים למועצה מיום ; 30 . 11 . 43 שם , פרוטוקול ועדת המים של המועצה מיום ; 20 . 12 . 43 שם , תיק 11 מש ,. מכתבה של מועצת אזור גלבוע אל שדה אליהו מיום . 8 . 4 . 47 27 ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן