יבנה

מאז נעיצת הקנה באדמות יבנה בסוף , 1940 גדלה אוכלוסיית הקבוצה שם משמונה נפשות עד לכשלוש מאות ושישים נפש בסתיו . 1947 מספר זה כלל מאה שבעים ואחד חברים ומועמדים ומאה ושנים עשר ילדים . היתר היו גרעינים , נוער , הורים , ילדי חוץ וזמניים . מספר אוכלוסי יבנה בסתיו 1947 היה הגבוה ביותר ממספר אוכלוסי יתר קבוצות הקבה"ד שעלו להתיישבות . בלט בקבוצה גילם הגבוה יחסית של חבריה ( גבוה מגילם של יתר חברי קבוצות הקבה , ( ד" על מכלול המשמעויות שיש לדבר . רובם הגדול של החברים היו בני יותר משלושים והיו גם שעברו את שנתם הארבעים . ... " רובם בעלי משפחות ומטופלים בילדים . השפעת העובדות האלו מוכרת מאד בחיים 23 סיכום ההתפתחויות בקבוצת יבנה מבוסס על המקורות האלה : אצ"מ , תיק , si 4 / 4446 מאזני קבוצת רודגס וקבוצת יבנה לשנים , 1946 / 7 , 1944 / 5 , 1943 / 4 , 1942 / 3 , 1941 / 2 ; 1947 / 8 קרונה , מרודגם ער יבנה , עמ' ; 62-52 עלונים , ג ( תמוז תש , ( א" עמ' ; 21-20 שם , יט ( אדר ב תש , ( ו" עמ' ; 27-25 שם , כו כז ( תשרי חשוון תש , ( ז" עמ' ; 48 שם , לו ( טבת שבט תש , ( ט" עמ' ; 40-39 ארכיון ש"א , תיק 11 תנ ,. הרכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן