פתח דבר

עמוד:7

פתח דבר מאפיינים לא מעטים יש לה להיסטוריה של ההתיישבות היהודית בארץ ישראל בעת החדשה . אחד מהם הוא ריבוי הגופים המגוונים שעסקו בקידומו של מפעל ההתיישבות הן לאורך זמן והן בפרק זמן מוגדר . בתקופת שלטונם של הבריטים בארץ ישראל בלט חלקם של המוסדות הלאומיים ושל ההתיישבות העובדת בקידומו של מפעל ההתיישבות , אבל גם ההתיישבות העובדת לא היתה עשויה מקשה אחת , ורבו 1 בה התנועות והזרמים שהטביעו את רישומם המיוחד בנוף ההתיישבות . אחד מהם , אף שהוא לא היה מן המובילים , היה "הקיבוץ הדתי" ( הקבה , ( ד" שראשית התהוותו היתה על סף העשור השלישי של המאה הזאת והתגבשותו בתור תנועה קיבוצית היתה בשנת . 1935 תנועה זו היה בה משום חידוש מבחינת חלקם ודרכם של דתיים במפעל ההתיישבות היהודי בארץ ישראל מאז . 1882 ספר זה שם לו למטרה לשחזר , לבחון ולנתח בדרך אינדוקטיווית ועל פי מתודות המחקר הגאוגרפיות ההיסטוריות את דרכו בהתיישבות ואת עשייתו של הקבה"ד עד ערב הקמת מדינת ישראל . במוקד עניינו של הספר עומדים גיבושה ותהליך הגשמתה של מדיניות ההתיישבות בגושים , שעליה החליט הקבה"ד בשחר ימיה של התנועה ; ואופן תפקודה של המסגרת הגושית הדתית והשתלבותה החבלית . העיסוק בהתפתחויות המשקיות של קבוצות הקבה"ד לא נמנה עם מטרותיו המרכזיות של החיבור הזה , אבל יש הידרשות לנושא בדרך של סיכום . אפשר לראות בספר הזה את המשכו של חיבורי הקודם , שבו נותח בהרחבה , בין השאר , תהליך התיישבותו של 2 הקבה"ד בגוש עציון . רוב רובו של הספר עוסק בשנים . 1948-1935 תחילתה של התקופה בראשית 1 ראה , למשל , ביין , ההתיישבות הציונית , גבתי , מאה שנות התיישבות , א ב . 2 כץ , גוש עציון .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר