מן הגליל ליבנה: תכניותיהם של המוסדות ליישב את יבנה, ביצוע רכישות הקרקע וייעודה של יבנה לפתיחת הגוש השני של הקבה"ד

את פתיחתו של הגוש השני לא הצליח הקבה"ד לבצע בגליל . ואולם בשלהי שנת 1940 עלה בידו לפתוח את הגוש השני שלו על אדמות יבנה שביהודה . פתיחת הגוש השני 52 ארכיון הקבה"ד , לעיל , הערה . 44 53 שם ; שם , תיק , 2-14 מכתבו של הקבה"ד אל המרכז החקלאי של הפוהמ"ז מיום . 22 . 10 . 42 54 ראה לעיל , הערה . 52 55 שם . 56 אצ"מ , תיק , K . K . L 5 / 12370 מכתבו של חזני אל הלשכה הראשית של הקק"ל ואל המחלקה להתיישבות מיום ; 27 . 1 . 42 שם , מכתבו של חזני אל הקק"ל מיום 26 . 4 . 42 ; שם , תיק S 53 / , 1008 מכתבו של ויץ אל המרכז החקלאי של הפוהמ"ז מיום ; 1 . 5 . 42 שם , תיק , S 53 / 1687 זכרון דברים בעניין חלוקת קרקעות בצפון החולה מיום ; 18 . 1 . 43 שם , תיק , KKL 5 / 1 1925 מכתבו של הוועד הפועל של הפוהמ"ז אל הקק"ל מיום י"א באדר א תש"ג ; שם , תיק , KKL 5 / 12370 מכתבו של הרמן שטרוק אל גרנובסקי מיום ; 14 . 5 . 43 שם , מכתבו של גרנובסקי אל שטרוק מיום ; 25 . 5 . 43 שם , תיק , S 15 / 9754 מכתבו של המרכז החקלאי של הפוהמ"ז אל ועדת הארבעה בעניין אדמות חצץ מיום ; 28 . 7 . 43 אהע"ה , חט' , 235 IV תיק , 58 פרוטוקול ישיבת המ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן