הקבוצה המתיישבת, הרכבה והכנותיה לעלייה

כזכור , קבעה רודגס בזמנה שהנקודה שליד פתח תקוה תוסיף להתקיים בתור נקודת התיישבות . בדיקה העלתה כי הצרכים החברתיים מחייבים שגודל הקבוצה שתישאר במקום לא יקטן ממאה מאה ועשרים חברים . בשל כך החליטה הקבוצה בסוף 1936 כי מספר חברי רודגס שיעלו להתיישב בבית שאן לא יעלה על חמישה עשר עד עשרים וחמישה חברים . ברור היה ברודגס כי אין די במספר זה להתיישבות בבית שאן . על רקע זה נוהלו בסוף 1936 ובתחילת 1937 מגעים , שהקבה"ד היה שותף להם , לצירופן של הקבוצות משמר השרון ושח"ל לגרעין מרודגס שהיה צריך להתיישב בעמק בית שאן . קבוצת משמר השרון , שראשיתה בשנת 1934 ושחבריה היו יוצאי גרמניה , היתה למעשה קבוצת בת של רודגס ונוצרה ביזמתה . הקבוצה ישבה בכפר יעב"ץ והיתה ידועה אפוא גם בשם קבוצת כפר יעב"ץ . בתקופת שהותה במקום סבלה הקבוצה ממחסור במקומות עבודה , ומהיעדר מקום להתרחבות ומסכסוכים עם המושב השכן , וכן ידעה לבטים רעיוניים שהשפיעו על המצב החברתי בה . בעיות אלו עוד החריפו עם פרוץ המאורעות , שאז היתה "הנקודה הזאת ... בחזית קו ההתקפות וזה משפיע על 100 אצ"מ , תיק , KKL 5 / 8318 מכתבו של שטרן לקק"ל מיום ; 23 . 6 . 37 ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן