פתח דבר

עמוד:9

הסביבה הקיבוצית הלא דתית והשתלבותן של קבוצות אלו במסגרות החבליות . ככל שיפליא הדבר , דל הוא המחקר השיטתי הבוחן את התנועות הקיבוציות 6 מנקודת המבט של מעשה ההתיישבות שלהן ומאפייניו . כך גם פרקי ההתיישבות של הקבה"ד בפרט ושל הפוהמ"ז בכלל לא זכו למחקר מעמיק . קצבות , חלוץ חוקרי 8 7 ההתיישבות הדתית , וכמוהו גם פלס בעבודתו המפורטת , עסקו ביצירת תשתיות מחקר בסיסיות מתוך גישה היסטורית מובהקת . פלס הגביל את מחקרו עד לסוף שנות 9 ה 30 וכמעט לא עסק בנושאים שספר זה מתמקד בהם . גם מחקרה של אולמן חלקי והוא לא זכה להמשך . פישמן , לעומתם , התמקד בחקר השורשים והמרכיבים האידיאולוגיים של הקבה"ד מתוך גישה סוציולוגית תיאורטית , ונדרש אך במעט לראליה ההתיישבותית . ספר זה מבקש להשלים מעט מן החסר בתחום הראלי ההתיישבותי . עניינו להרחיב את היריעה על אחד הפרקים הראשונים והמרכזיים בהתיישבותם של הקבה"ד ושל הפוהמ"ז מתוך גישה של חקר מפעל ההתיישבות הבוחן את הכוחות השונים שהשפיעו על עיצובו של המפעל , מטרותיהם , מאווייהם , דרכי פעולתם , היחסים והאינטראקציה ביניהם וחותמם המיוחד בנוף ההתיישבות . ואכן אין לחקור את מפעל ההתיישבות של הקבה"ד בלי להידרש לגופים אחרים שהיו קשורים באותו הזמן למפעל ההתיישבות היהודי בכלל — כמו הסוכנות היהודית ( בייחוד מחלקת ההתיישבות שבה , ( הקק"ל , המרכז החקלאי של ההסתדרות , הקבוצות הלא דתיות , ועדי הגושים , ועוד . גיבוש תוצאות המחקר המובאות בספר זה התאפשר בראש ובראשונה הודות לשימוש בחומר ארכיוני רב ומגוון של הגופים שהיו קשורים בהתיישבות הקבה"ד . בעיקר נעשה שימוש בארכיוני המשקים טירת צבי , שדה אליהו , עין הנצי"ב , יבנה , סעד ובארות יצחק ( שם עיינו בין השאר בתיקים שהעלו אבק זה עשרות בשנים ;( בארכיון הקבה"ד שבקבוצת יבנה ; בארכיון המכון לחקר הציונות הדתית שבאוניברסיטת בר אילן , בו שמורים בין היתר ארכיון הפוהמ"ז וארכיון המרכז החקלאי שלה ; בארכיון הציוני בירושלים , ששם שמורים בין היתר רובו של ארכיון הקק"ל , חלק מארכיון המחלקה להתיישבות וארכיונים של מחלקות רלוונטיות אחרות בסוכנות ; במגנזת הסוכנות שבצריפין , אשר בה נמצא גם שאר ארכיון מחלקת ההתיישבות ; בגנזך הציונות הדתית שבמוסד הרב קוק בירושלים ; בארכיון העבודה , ששם מצוי בין השאר ארכיון המרכז החקלאי של ההסתדרות וחומר הקשור לוועדי הגושים , למועצת אזור גלבוע ולארגוני הקניות ; בארכיון המועצה האזורית בקעת בית שאן ; בארכיון המפות של הקק"ל שבאוניברסיטה העברית בירושלים ; ובארכיון בית שטורמן . כן נעשה שימוש בארכיונים פרטיים , בביטאוני התנועות ובעלתי הקבוצות , 6 על התיישבות הקיבוץ המאוחד ראה מחקרו המקיף של צור , הקיבוץ המאוחר . 7 קצבות , נחלת אמונים . 8 פלס , ההתיישבות הדתית . 9 אולמן , "מרודגס עד טירת צבי . " 10 פישמן , בין דת לאידיאולוגיה .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר