תכניות לפתיחתם של גושים חדשים, עדיפותן של משימות תנועתיות, וריכוז המאמצים להקמת גוש בגליל העליון

בשלהי 1938 החלו בפוהמ"ז ובקבה"ד לדון באפשרות פתיחתם של גושים קיבוציים נוספים אף על פי שהדרך להשלמתו של הגוש הראשון בעמק בית שאן עדיין היתה רחוקה . שתי סיבות הביאו לאותם דיונים : האחת — מצוקת הקרקע של קבוצת רודגס שישבה ליד פתח תקוה ואי יכולתה להתרחב שם , היות שמאמצים להשיג קרקעות 1 בסביבה הקרובה לא עלו יפה . והסיבה האחרת והחשובה יותר מבחינת עיתוים של אותם דיונים היתה קשורה בידיעות שלפיהן תאמץ ממשלת בריטניה את מסקנות ועדת החלוקה בראשותו של וודהד , שהתפרסמו באוקטובר , 1938 ותגביל את היהודים ואף תאסור עליהם לרכוש קרקע באזורים נרחבים של ... " . px , 7 בלתי נמנעת היא גם 2 האפשרות כי הממשלה תאסור קניית אדמה בכל הארץ " ... בשל המצב הזה הביע חזני את החשש כי אם יוסיף הקבה"ד לדבוק במדיניות של המתנה ולא ןישב את קבוצותיו במקומות חדשים עד להשלמה של גוש עמק בית שאן ( באמצעות קבוצת אריה וקבוצת 1 אצ"מ , תיק , S 15 / 1251 מכתבה של קבוצת רודגס אל הקק '' ל מיום ג' בניסן תרצ"ח ; שם , מכתבו של שטרן אל הקק"ל מיום ; 17 . 7 . 38 ארכיון קבוצת יבנה , חט' על . , 21 תיק , 4 " יומן המשק" מיום : 8 . 4 . 38 שם , "יומ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן