מפה מסי ‭:10‬ הרכוש הקרקעי היהודי בדרום ובנגב בשנת 1947