מפה מס' ‭:2‬ תכנית יוסף ויץ לפריסה יישובית יהודית בהיקפו של עמק בית שאן, יוני 1937