מפה מסי ‭:4‬ הרכוש הקרקעי היהודי בעמק בית שאן בשגת 1947