טירת צבי

מאז הוקמה טירת צבי בשנת 1937 ועד לשנת 1947 גדלה אוכלוסייתה מ 106 נפש ל . 328 בשנים הראשונות להקמתה , שנות המאורעות , לא התאפשר פיתוח הענפים וגם האוכלוסייה גדלה אפוא לאט . רק משנת , 1941 עם הקמתו של המחנה הסופי , התרחב גידול האוכלוסייה . במשך כל השנים היה צורך להחזיק במקום מספר רב של גברים בשל תנאי הביטחון . בדרך כלל דובר בקבוצות של מגויסים שבאו ממקומות שונים בארץ . היו אף שנים שמספר הגברים היה כפול ממספר הנשים . עד שנת 1940 היו 1 סיכום העשייה ההתיישבותית במשקי הקבה"ד , לא כולל העשייה במשקי הקבה"ד בגוש עציון . על כך ראה בהרחבה אצל כץ , גוש עצירן , פרקים . 6-2 2 סיכום ההתפתחות המשקית בטירת צבי מבוסס על המקורות האלה.- ארכיון הקבה"ד , מכל — צ"ט תולדות , מכתבו של אונא אל שרתוק מיום ; 21 . 3 . 38 שם , תיק , 14-82 סיכום ביקור של הקבה"ד בטירת צבי , אין תאריך מדויק , אבל הביקור היה בשנת : 1947 שם , מכתבה של טירת צבי אל מחלקת ההתיישבות מיום ' 11 . 8 . 46 שם , ידיעות מזכירות הקבה"ד מיום ; 6 . 7 . 47 אצ"מ , תיק , KK . L 5 / 15091 פרוטוקול מדיון בשאלת המלחת הקרקע בטירת צבי מיום ; 3 . 6 . 47 שם , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן