4 מניסיונות היאחזות בגליל עד לתקיעת יתד ביהודה: המאמצים להקמתו של גוש בגליל ובסיס לגוש ביבנה בשנים 1943-1938