הפעולה בשנים 1939-1937 להבטחת טריטוריה לגוש ועמדת המוסדות

כבר משלהי 1937 החלו המרכז החקלאי של הפוהמ"ז , הקבה"ד וטירת צבי לפעול כדי שהמוסדות ירכזו בסביבות טירת צבי שטחי קרקע מספיקים לעלייתן של עוד שתי נקודות המסונפות לקבה"ד . בקבה "ד אמנם הובעו בשלהי 1937 ובתחילת 1938 דעות 1 כי העלאתן של עוד שתי נקודות לאזור טירת צבי היא אתגר כבד מדי לכתפי הקבה , ד" אבל הדעה השלטת בקבה "ד ובמרכז החקלאי היתה שיש לפעול להגשמת מדיניות ההתיישבות הגושית בעמק בית שאן מן הנימוקים שכבר דובר עליהם בפרק הראשון ושהביאו לגיבושה של מדיניות ההתיישבות הגושית . זאת ועוד , ממילא הניחו כי אין מדובר בעליות מיידיות נוספות לדרום עמק בית שאן , ולפיכך יכול הקבה"ד להתכונן אליהן כראוי . עם זה , היה צורך דחוף לקבל את הבטחת המוסדות שהקרקעות שהלכו ונרכשו באותו הזמן בסביבות טירת צבי ישוריינו להתיישבותו של הקבה"ד , שכן ... " אסור לחכות בדרישה פן יקדימו אותנו . בעוד שנתים נהיה מוכשרים מכל הבחינות . 2 כעת הדרישה אינה להתיישבות ולתקציב אלא להבטחת הקרקעות " ... בעיות הביטחון שטירת צבי נתקלה בהן , ובייחוד ההתקפה הגדולה עליה במרס , 1938 וכן התקדמותה של הקק"ל במגעיה לרכישת קרקעות בדרום עמק בית שא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן