שדה אליהו

אוכלוסיית שדה אליהו גדלה משישים נפש בשנת — 1939 שנת העלייה על הקרקע — למאתיים ושמונה נפש בסוף . 1947 שנה קודם לכן , בסוף , 1946 היתה האוכלוסייה עלונים , לג ( אב אלול תש , ( ז" עמ' . 28-24 סיכום ההתפתחות המשקית בשדה אליהו מבוסס על המקורות האלה : בר גיורא , שדה אליהן , עמ' , ד 1-31 שדה אליהו 40 — שנה , עמ' ; 45-29 ארכיון הקבה"ד , עלונים לאינפורמציה פנימית , ב ( טבת תש , ( א" עמ' ; 10 , 7-6 , 2 שם , תיק , 62-397 מכתבה של שדה אליהו אל המרכז החקלאי של הפוהמ"ז מיום 18 . 11 . 43 והמכתב מיום 9 . 9 . 43 רבה עוד יותר והסתכמה במאתיים וארבעים נפש , מהם מאה וארבעים חברים , חמישים ושלושה ילדים והיתר גרעינים ונוער בהכשרה . בשנת 1941 נמנו מאה ושלוש נפש בשדה אליהו , מהם רק ילד אחד . הרוב המכריע של חברי הקבוצה לקראת סופה של התקופה הנדונה בספרנו היו מבוגרי עליית הנוער ( מרודגס , בתי צעירות , מקווה ישראל וכפר הנוער . ( כן קלטה הקבוצה בשנים האחרונות עולים מצרפת , מאיטליה ומשווייץ . שטחי הקרקע של שדה אליהו גדלו מכ 1600 דונם בשנת 1939 לכ 4500 דונם בסוף . 1946 בדומה לטירת צבי ולמשקי עמק בית שאן בכלל , מדובר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן